Üdvözöljük! ⋅ Willkommen Sie bei uns! ⋅ Welcome on our site!


VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ


Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

A Renax-Camion Kft. jelen megrendelés-felvevő webalkalmazásának célja: internetes platform biztosítása a szolgáltatások megrendelésére, és az azzal kapcsolatos munkadíjak online megfizettetésére részben vagy teljes összegben.

Jelen webáruházban természetes személyek (fogyasztók), illetve gazdasági társaságok és vállalkozók is adhatnak le megrendeléseket. Eszerint megkülönböztetünk fogyasztói és vállalkozói szerződést. Tájékoztatónk I. Fejezete A) pontján túl csak a fogyasztói szerződések esetében érvényesül, Bevezetőnk és a II. Fejezet minden vásárlóra érvényes, a vállalkozói szerződéseket a 2013:V Ptk. Hatodik könyve rendezi.

Jelen webáruházban, a megrendelések leadásával létrejövő (fogyasztói vagy vállalkozói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar, az angol és a német.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit, és a böngészőjét.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és frissebb változatú böngészők. Más böngészőkön a webshop nem tud korrekt működést garantálni.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért.

Vásárló a vásárlási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal.

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A webáruház működésével, megrendelési, és online fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: busag@renax.hu; Telefon: +36 (72) 511-540) rendelkezésére áll H-P 07:00-16:00 időszakban.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A megrendelés visszaigazolásának nyelve az internetes szerződéskötés (a kötelemfakasztó megrendelés leadásának) nyelvével megegyezik.

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.


I. FEJEZET

JOGI TÁJÉKOZTATÁS
a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint


A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:

Renax-Camion Kft.
---------------------------------------------------------
Székhely és postacím: 7623 Pécs Megyeri út 26.
Adószám: 11813538-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-066351

Ügyfélszolgálat H-P 07:00-16:00

Email: busag@renax.hu
Telefon: +36 (72) 511-540


B)

Szolgáltatásunk termékköre: TEÁOR'08 45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás

Webáruházunk szolgáltatásainak igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) és azon Vásárlók, akik szolgáltatásainkat üzleti tevékenységükkel kapcsolatban igénylő, jogi személyek (vállalatok) képviseletében járnak el.

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló", jogi személyek mint "Megbízó", közös fogalomként "Ügyfél", Szolgáltató és Fogyasztó (illetve Megbízó) együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák), szolgáltatásaink díjai a vállalati és magánszemélyek kiszolgálása kapcsán esetenként eltérhetnek.

A Fogyasztó illetve Megbízó a weboldalon az igénybe veendő szolgáltatás megrendelésével vásárlói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Ügyfeleink számlázási adatait rögzítenünk kell. A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.


C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését szerver-üzemeltetőként ténylegesen a Jasmine GBI Kft. végzi (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. Adószám: 14412363-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-902702 Ügyfélfogadás: Telefonos elérhetőség: (36) 70-405-0701 (9:30-től 16:30-ig), Email: info@jasminekft.hu). Az adatok kezelése tehát Magyarországon belül marad, Budapesten történik, a BIX Invitel szerverházban.


D)

Cégünk javítási és karbantartási szolgáltatásokat biztosít, szervíz-központokban.

Termékeket cégünk jelen weboldalunkon történő értékesítésre nem gyárt. Külön alkatrészek beszerzésére külön emailben történő megegyezés alapján biztosít lehetőséget.

A szervízközpontok elérhetőségei:

1
. Pécs, Megyeri Út 26.
2. Szeged-Algyő, MOL Iparterület.


Cégünk biztosítani tudja a szervízelendő gépjárművek műhelybe szállítását és onnan az ügyfélhez kiszállítását, ha erre ügyfelünk telefonhívásban, vagy emailben külön megbízást ad. Jelen weboldalunk nem ecélból készült, ezért szállítási címeket nem kér be és nem rögzít.

Jelen weboldalunk csak a szervízek díjára tud előlegbefizetést adminisztrálni.

 


E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. Jelen weboldalon rendelt szolgáltatások mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett ("a weboldalon meghirdetett") fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a szolgáltatások díjai biztosan nem változnak az adott ügyfél számára, a megrendelés leadása és a szolgáltatás díjának kifizetése közötti időszakban.


Fizetési lehetőségek weboldalunkon:

1.

 Mobilfizetéssel az OTP Bank és a Cellum ZRt. közös terminál-szerverén keresztül.

 
» Az OTP Bank tájékoztatása az OTPay mobilfizetési rendszerről.

A rendszer használatához Apple iPhone vagy Android okostelefon szükséges.


2.

 Online bankkártyás fizetéssel az OTP Bank Terminál szerverén keresztül.

Ide kattintva letölthető PDF fájlban az OTP Bank internetes kártya-elfogadásról szóló tájékoztatója.

Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára (otpdirekt.hu), és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, nem a Renax-Camion Kft. weboldalain.

A Renax-Camion Kft. az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával vagy hitelkártyával történő fizetéshez kérjük, készítse elő kártyáját!

Az alábbi adatokra lesz szüksége:

1. Kártyaszám

A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.

2. Lejárati dátum

A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.

3. Érvényesítési kód

A kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye: CVV2, vagy CVC2.
Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni.


A bankkártya előlapja               A bankkártya hátlapja

A bankkártya előlapja    A bankkártya hátlapja

 

Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:

VISA
Visa (dombornyomott)

MasterCard
MasterCard (dombornyomott)

AMEX BlueChip
American Express (dombornyomott)


VISA Electron és MasterCard Electronic (nem dombornyomott)

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban.
Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.


Maestro (nem dombornyomott) 

Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Verified by VISA
Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

MasterCard SecureCode
Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.


F)

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámok: +36 (72) 511-540.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).


G)

Jelen tájékoztatásra a Korm.r.11.§-a érvényes.


ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Jelen webáruház nem kifejezetten webshop, nem árukészleten lévő termékeket értékesítünk. Jelen weboldalunk azonban webáruháznak minősül atekintetben, hogy biztosítunk főoldalunkon olyan megrendelő-űrlapot, melyen webes csatornán keresztül tudják Ügyfeleink megrendeléseiket leadni, és arra előleget vagy teljes díjat kifizetni.


ESETI ADATRÖGZÍTÉS:


A rendelések feladásához, az adatok belső rendszerben való nincs lehetőség regisztrálni. Minden egyes megrendeléshez kapcsolódó számlázási adatokat esetileg rögzítjük.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A rögzített megrendelési adatok megváltoztatására emailben lehetőséget biztosítunk (2001:CVIII tv. 6.§(1)).

Szolgáltatót a rögzített adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


A RENDELÉS MENETE:


Fogyasztó a teljesítés igényét a weboldalon az előlegfizetési űrap kitöltésének pillanatában, az űrlap alján lévő FIZETEM gombra kattintásal jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (Korm.r.13.§ és 19.§).

A megrendelések feldolgozása a Renax-Camion Kft. hétköznapi nyitvatartási idejében történik. Amennyiben a vásárló munkaidőn kívül küldte el megrendelését, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.


Jelen webalkalmazást gépjármű-javítás céljából bizonyos alkatrészek beszerzésének és a munka díjelőlegének megfizettetésére készítettük.

A feltüntetett, előlegben fizetendő címletek nem feltétlenül a szolgáltatás teljes árát jelentik.


Ha a megrendeléssel és az online előlegfizetéssel kacsolatban a jelen tájékoztatóban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az A) pontban találja.


A megrendelés elküldését követően, a Vásárló ügyfélszolgálatunktól email üzenetet vagy telefonos megkeresést kap, a megrendelés beérkeztetésé nyugtázására.

Amennyiben munkanapokon 24 órán belül nem kap semmilyen visszaigazoló levelet, kérjük, jelezze ezt Ügyfélszolgálatunknak!


Amennyiben megrendelése valamely okból nem kiszolgálható, vagy csak jelentősen (napokkal) később szolgálható ki, és/vagy a megrendeléshez kapcsolódó beszerzendő alkatrész(ek) nincs(enek) vagy belátható időn belül nem lesz(nek) raktáron, arról is tájékoztatjuk.

Azesetben, ha volt már megfizetett összeg (előrendeléssel) a hiányzó alkatrész(ek) tekintetében, de előre látható, hogy szolgáltató önhibáján kívül, de nem tud teljesíteni az Ügyfél eltál elvárt módon és időpontban, úgy  a befizetést haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül Szolgáltató visszatéríti banki átutalással.


RENDELÉSEK LEZÁRÁSA:


2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után, de még a megrendelés tényleges kiszolgálása előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a busag@renax.hu email címen vagy a +36 (72) 511-540 telefonszámon.


2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.


H)

Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a szerződés teljesítésétől a Fogyasztó (tehát csak magánszemély) a rendelés feladása után, legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a busag@renax.hu címre küldött email nyilatkozattal állhat el.

Elállási nyilatkozatminta:

----
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
........................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt
----


ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozatal) jelentheti be.

FIGYELEM!

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Szolgáltatót sem alkatrészek visszavételére, sem a díjak visszafizetésére.

 

VISSZAVÉTEL

Ha a vásárló a megrendelő űrlapon alkatrészek beszerzését is kéri, és a megbízástól mégis eláll, úgy a termékeket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza az átvételt követő 14 napban.

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után (már a Vásárlónál) megsérült tételekre.

Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a visszaszállítását vállalja (Korm.r.24.§).

Amennyiben a darabokról a szervíz jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szervízközpontban felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Abban az esetben, ha a panaszolt alkatrésszel kapcsolatban nem sikerül tisztázni a reklamáció okát, Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.


DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben szállítószolgálattal küldi vissza a terméket, akkor általában az áru megérkezését követően, legkésőbb 30 naptári napon belül visszautaljuk az összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.


GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS ÁLTALÁNOS ELVEI:

A beszerzett alkatrészeket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk utolsó szakaszáig).

Kérjük az áru sértetlenségét az azt átadó személyzet előtt (jelenlétében, szeme láttára) szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet. Utólagos reklamációt az érintett darabok fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.


I)

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. Illetékes bíróság: a 2010. évi CLXXXIV. tv. 1. melléklete szerint a Pécsi Járásbíróság.

Jótállási igény benyújtásának általános feltétele: ha a megrendelt tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), vagy a nyújtott szolgáltatás nem vehető igénybe, és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szolgáltatót (Renax-Camion Kft.) terheli felelősség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.


J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495 
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814 
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277 

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.


Z)

Záradék

a) 2014.06.14 előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót tartalmában, a 17/1999.(II.5) Korm.r.-tel összhangban kell értelmezni.

b) A Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

c) Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

 

I. FEJETET 1.sz. melléklete


A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Renax-Camion Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít.

Szolgáltatásaink kapcsán beépített alkatrészekre a jótállási idő 1 év, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb lehetséges jótállást állapít meg jótállási jegyében. A jótállás kezdő időpontja az adott alkatrész beépítésétől indul.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2014.08.27-től.

 


II. FEJEZET

Adatkezelési Nyilatkozat a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció ajánlott, de nem kötelező.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.


Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat. 

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


Jelen weboldal tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

Renax-Camion Kft.
------------------------------------------------------
Székhely és postacím: 3300 Eger Árpád utca 7. Tt 9./a.
Adószám: 22612960-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-030561

NAIH adatvédelmi nyilvántartási szám: 03487-0002

Ügyfélszolgálat email: busag@renax.hu
Telefon: +36 (72) 511-540


Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza a "Renax-Camion Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.

A vásárlás során megadott adatokat a "Renax-Camion Kft."-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

A nyilvántartott adatokhoz csak "Renax-Camion Kft." és felelős munkatársai férhetnek hozzá.


Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság előtt (Pécsi Törvényszék Pécsi Járásbírósága) érvényesítheti.


2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését szerver-üzemeltetőként ténylegesen a Jasmine GBI Kft. végzi (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. Adószám: 14412363-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-902702 Ügyfélfogadás: Telefonos elérhetőség: (36) 70-405-0701 (9:30-től 16:30-ig), Email: info@jasminekft.hu). Az adatok kezelése tehát Magyarországon belül marad, Budapesten történik, a BIX Invitel szerverházban.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.


Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.


Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495 
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814 


Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve: 2014.08.27.